Contact
Heeft u een tip of een opmerking over deze site of de campagne ‘Samen schoon water’? Stuur dan een bericht naar samenschoonwater@wsrl.nl.

Waterschap Rivierenland 
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90
Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
www.wsrl.nl

Contactpersoon Waterschap Rivierenland
Frank Wijchgel
f.wijchgel@wsrl.nl

Disclaimer
De inhoud van deze site (zoals campagnelogo, teksten en afbeeldingen) zijn beschermd door auteursrecht. Deze rechten berusten bij Waterschap Rivierenland. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Waterschap Rivierenland is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Beeldgebruik
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto)materiaal op deze website te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, vragen wij een mail te sturen naar samenschoonwater@wsrl.nl.

Calamiteiten 
Calamiteiten, vervuiling van oppervlaktewater of ongewenste lozingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, worden doorgegeven via telefoonnummer: (0344) 64 90 90.

Digitaal calamiteiten melden 
Vul het speciale meldingenformulier van Waterschap Rivierenland in.

Meldpunt Water: waar kan ik terecht? 
Nederland is een waterland: rivieren, meren, sloten, plassen, zeeën, maar ook grondwater, drinkwater en riolering. Het beheer van al dat water ligt bij verschillende instanties. Constateert u dat er ergens iets misgaat, maar u weet niet welke instantie u moet hebben? Maak een melding via het Meldpunt Water. Uw melding, vraag of klacht komt automatisch bij de juiste instantie terecht.

Toolkit 
Samen schoon water. Laten we er dan ook samen voor gaan! Daarom hebben wij speciaal voor gemeenten een toolkit gemaakt. De toolkit bestaat uit twee posters, vijf advertenties en een flyer. Er is een ruimte vrij gehouden voor het logo van uw gemeente. Daarnaast zijn er nog drie extra posters beschikbaar. Hieronder kunt u de bestanden in pdf downloaden. 
» Toolkit (18Mb)
» Poster zwerfafval
(14Mb)
» Poster eendjes voeren (10Mb)
» Poster onkruidverdelger (8Mb)

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar samenschoonwater@wsrl.nl