Dit doen wij, samen met anderen

Misschien wist je het. Waterschap Rivierenland zuivert het rioolwater in het hele rivierengebied. Zo kunnen we het afvalwater schoon teruggeven aan de rivieren. We doen nog veel meer om de kwaliteit van het water te verbeteren.

We zuiveren het afvalwater

Dit is zeker onze belangrijkste bijdrage. We verzamelen al het rioolwater, zuiveren het en geven het schoon terug aan de rivieren. We ontwikkelen innovaties om het water nog schoner te maken en controleren heel goed of het ook echt schoon terug gaat naar onze rivieren. We kunnen ongeveer 95% van alle verontreiniging uit het water halen. Samen met uw hulp gaan we heel graag voor de 100%.

We controleren

We meten de waterkwaliteit op locaties in de buurt van industrie of intensieve landbouw de waterkwaliteit. Verontreiniging kunnen we snel opsporen en hiermee erger voorkomen. We mogen ook sancties opleggen aan bedrijven die de regels overtreden.

We bestrijden exoten

Dit zijn nieuwe ‘exotische’ waterplanten. Ze woekeren en kunnen een watertje of sloot afsluiten zodat er geen doorstroming meer is. De waterkwaliteit gaat hierdoor flink omlaag. Wij verwijderen deze exoten en hebben een app ontwikkeld waarmee u een exoot kunt herkennen en kunt melden.

Download de gratis app in de Play Store voor Android-gebruikers of in de App-store voor iOS-gebruikers.

We leggen vistrappen aan

Stuwen en gemalen zijn nodig. Maar ze zorgen er ook voor dat er geen vis meer kan passeren. Wij leggen op deze plekken vistrappen aan, zodat vissen zich kunnen verplaatsen. Dat is goed voor de biodiversiteit en het verhoogt de kwaliteit van het water. 

We meten de waterkwaliteit

Op 300 locaties in het gebied meten we de kwaliteit van het water in rivieren, meren en sloten. Dat doen we regelmatig zodat we ook kunnen laten zien of de kwaliteit verbetert of verslechtert.

We baggeren

Rivieren en sloten kunnen dichtslibben. Daarom baggeren we het hele jaar door zodat het water kan blijven stromen. Dit zorgt voor water dat gezonder is en veel zuurstof bevat. Het ruikt frisser en het is een betere plek om te leven voor alle planten en dieren.

We leggen oevers aan

Dat doen we op een natuurvriendelijke manier, kilometers lang. Het ziet er mooier uit om naar te kijken en het verhoogt de waterkwaliteit. Een oeverplant als waterriet bijvoorbeeld, gaat algengroei tegen. Ook is er meer afwisseling van planten. Meer biodiversiteit zorgt voor een betere waterkwaliteit.

 

We onderzoeken en innoveren

Neem bijvoorbeeld het afvalwater van een ziekenhuis. Dat bevat veel meer en andere stoffen dan het afvalwater bij u thuis. We werken samen met partijen om innovaties te ontwikkelen om dit water goed te kunnen zuiveren. Een ander voorbeeld is een onderzoek naar fijnstof en de gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit. In hoeverre is de slijtage van autobanden van invloed op de waterkwaliteit  van rivieren en sloten in de buurt van autowegen.

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar samenschoonwater@wsrl.nl