Kick-off campagne Samen Schoon Water

7 mei 2018

Frituurvet door de wc spoelen, de auto wassen op straat, onkruid bestrijden met chloor of oud brood voeren aan de eendjes. Goed idee? Nee, eigenlijk niet. Het water wordt viezer en is moeilijker schoon te krijgen. Toch spoelen we vaak onbedoeld verkeerde stoffen door het afvoerputje. Waterschap Rivierenland is daarom tijdens de Week van Ons Water de campagne ‘Water: Samen houden we het schoon’ gestart. Heemraad Mathieu Gremmen en wethouder Harriët Tiemens lanceren samen met een toiletdame de campagne.
Op 7 mei luidde het startschot van de campagne. In ‘Green Capital’ Nijmegen deelde het waterschap emmers uit met daarop tips om ons water schoon te houden. De emmers waren in trek en de gesprekken die ontstonden dragen bij aan de bewustwording onder inwoners.

Vanaf vandaag staat de websitewww.samenschoonwater.nl online. De komende maanden wordt er op verschillende manieren campagne gevoerd in het rivierengebied: online en tijdens evenementen. Ook heeft Waterschap Rivierenland samenwerking gezocht met scholen en waterdrinkbedrijven. Zo zijn bijvoorbeeld scholieren van het Wellant College in Gorinchem, die de richting Watermanagement volgen, een project gestart rondom waterkwaliteit.

Elkaar versterken
Daarnaast steunt Waterschap Rivierenland op diverse manieren Nijmegen als Green Capital. Deze steun is vastgelegd in een ‘Green Letter’, die deze ochtend is ondertekend door Heemraad Mathieu Gremmen van het waterschap en Wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen. De campagne waterkwaliteit van Waterschap Rivierenland is zo’n initiatief dat aansluit op verduurzamen.

Campagne ‘Schoon water’ van start

7 mei 2018

7 mei is de campagne gestart die inwoners van het rivierengebied bewust maakt van de waterkwaliteit. De campagne laat zien hoe belangrijk de kwaliteit van het oppervlaktewater is en welke invloed inwoners zelf hebben op deze kwaliteit.

Wateroverlast merk je echt. Waterkwaliteit is minder zichtbaar maar wel belangrijk voor onze gezondheid en van de flora en fauna. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de gevolgen van bepaald gedrag voor de waterkwaliteit. De campagne maakt deze mensen bewust en draagt tips aan hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren.

Onderzoek en samenwerking
Naast de publiekscampagne doen we mee met een landelijk onderzoek naar waterkwaliteit, geïnitieerd door de Unie van Waterschappen. Dit onderzoek loopt nog en de resultaten worden na afloop met ons gedeeld en geëvalueerd. Studenten van het Wellantcollege in Gorinchem gaan voor ons een project rondom waterkwaliteit uitvoeren. Dit project is vanaf september zichtbaar in het rivierengebied. Ook zijn we in gesprek met drinkwaterbedrijven om te bekijken in hoeverre we elkaar kunnen verstreken.

Kick-off campagne Waterkwaliteit

2 mei 2018

Op 7 mei 2018 om 10:00 uur is in Nijmegen de kick-off van de campagne ‘Samen schoon water’. Frituurvet door de wc spoelen, de auto wassen op straat, onkruid bestrijden met chloor of oud brood voeren aan de eendjes. Goed idee? Nee, eigenlijk niet.

Door deze voorbeelden vervuilt het water en is het moeilijker om het water schoon te krijgen. Toch spoelen we vaak onbedoeld verkeerde stoffen door het afvoerputje. Waterschap Rivierenland start daarom tijdens de Week van ons water de campagne: ‘Water: Samen houden we het schoon’

Toiletdames
De start van de campagne is om 10.00 uur op de weekmarkt (Kelfkensbos) in Nijmegen. De toiletdames van Rioned zullen op een ludieke wijze mensen aanspreken. Het campagneteam waterkwaliteit van het waterschap deelt die ochtend emmers uit en een keukenkastflyer waar zes tips op staan voor bewoners om bij te dragen aan schoon water en heemraad Matthieu Gremmen licht toe wat het waterschap doet om de waterkwaliteit goed te houden.

Waterkwaliteitcampagne heeft Green Capital status

2 mei 2018

Nijmegen is verkozen tot European Green Capital 2018! Een jaar lang mag ze − als allereerste in Nederland − deze eretitel dragen. Onder andere Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen gingen Nijmegen voor. Ze kreeg de award door jarenlang hard te werken aan vergroening en verduurzaming. Hiermee bedoelen we de hele stad en haar omgeving. Jong en oud, in grote én kleine initiatieven. Lees hier meer over European Green Capital.

Elkaar versterken waar het kan
De campagne waterkwaliteit van Waterschap Rivierenland is zo’n initiatief dat aansluit op verduurzamen van de leefomgeving en omdat de start in Nijmegen plaatsvindt op 7 mei in de ‘Week van ons Water’ heeft het Green Capital Status gekregen. Dat betekent vooral dat we samenwerken aan een duurzamere leefomgeving en elkaar versterken waar het kan.

Daarnaast steunt het Waterschap Rivierenland op diverse manieren Nijmegen als Green Capital. Deze steun is vastgelegd in een Green Letter.

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar samenschoonwater@wsrl.nl