Campagne ‘Schoon water’ van start

7 mei is de campagne gestart die inwoners van het rivierengebied bewust maakt van de waterkwaliteit. De campagne laat zien hoe belangrijk de kwaliteit van het oppervlaktewater is en welke invloed inwoners zelf hebben op deze kwaliteit.

Wateroverlast merk je echt. Waterkwaliteit is minder zichtbaar maar wel belangrijk voor onze gezondheid en van de flora en fauna. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de gevolgen van bepaald gedrag voor de waterkwaliteit. De campagne maakt deze mensen bewust en draagt tips aan hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren.

Onderzoek en samenwerking
Naast de publiekscampagne doen we mee met een landelijk onderzoek naar waterkwaliteit, geïnitieerd door de Unie van Waterschappen. Dit onderzoek loopt nog en de resultaten worden na afloop met ons gedeeld en geëvalueerd. Studenten van het Wellantcollege in Gorinchem gaan voor ons een project rondom waterkwaliteit uitvoeren. Dit project is vanaf september zichtbaar in het rivierengebied. Ook zijn we in gesprek met drinkwaterbedrijven om te bekijken in hoeverre we elkaar kunnen verstreken.

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar samenschoonwater@wsrl.nl