Kick-off campagne Samen Schoon Water

Frituurvet door de wc spoelen, de auto wassen op straat, onkruid bestrijden met chloor of oud brood voeren aan de eendjes. Goed idee? Nee, eigenlijk niet. Het water wordt viezer en is moeilijker schoon te krijgen. Toch spoelen we vaak onbedoeld verkeerde stoffen door het afvoerputje. Waterschap Rivierenland is daarom tijdens de Week van Ons Water de campagne ‘Water: Samen houden we het schoon’ gestart. Heemraad Mathieu Gremmen en wethouder Harriët Tiemens lanceren samen met een toiletdame de campagne.
Op 7 mei luidde het startschot van de campagne. In ‘Green Capital’ Nijmegen deelde het waterschap emmers uit met daarop tips om ons water schoon te houden. De emmers waren in trek en de gesprekken die ontstonden dragen bij aan de bewustwording onder inwoners.

Vanaf vandaag staat de websitewww.samenschoonwater.nl online. De komende maanden wordt er op verschillende manieren campagne gevoerd in het rivierengebied: online en tijdens evenementen. Ook heeft Waterschap Rivierenland samenwerking gezocht met scholen en waterdrinkbedrijven. Zo zijn bijvoorbeeld scholieren van het Wellant College in Gorinchem, die de richting Watermanagement volgen, een project gestart rondom waterkwaliteit.

Elkaar versterken
Daarnaast steunt Waterschap Rivierenland op diverse manieren Nijmegen als Green Capital. Deze steun is vastgelegd in een ‘Green Letter’, die deze ochtend is ondertekend door Heemraad Mathieu Gremmen van het waterschap en Wethouder Harriët Tiemens van de gemeente Nijmegen. De campagne waterkwaliteit van Waterschap Rivierenland is zo’n initiatief dat aansluit op verduurzamen.

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar samenschoonwater@wsrl.nl